(y - x) / |x| × 100% = ? Calculează Creșterea (Modificarea) Procentuală Relativă între două numere și Diferența Absolută. E modificarea relativă de la valoarea inițială (originală, de referință, x) la cea nouă (finală, y), o creștere sau o scădere?

Calculator online: creșterea (modificarea) procentuală relativă

Ultimele 10 creșteri (modificări) procentuale relative calculate

Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,05099998 la valoarea nouă, 0,04 = - 21,568596693567% 05 dec, 05:14 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,2 la valoarea nouă, 556,3 = 278.050% 05 dec, 05:14 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 600.000 la valoarea nouă, 475.000 = - 20,833333333333% 05 dec, 05:14 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de - 1 la valoarea nouă, - 26,1 = - 2.510% 05 dec, 05:14 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de - 0,1 la valoarea nouă, - 2,7 = - 2.600% 05 dec, 05:14 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 93.972 la valoarea nouă, 102.601 = 9,182522453497% 05 dec, 05:13 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,003841 la valoarea nouă, 0,00396 = 3,098151523041% 05 dec, 05:13 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,05 la valoarea nouă, 870 = 1.739.900% 05 dec, 05:13 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,000101 la valoarea nouă, 0,0001009 = - 0,09900990099% 05 dec, 05:13 EET (UTC +2)
Creșterea (modificarea) procentuală relativă de la valoarea inițială de 0,00002 la valoarea nouă, - 2,2 = - 11.000.100% 05 dec, 05:13 EET (UTC +2)
Toate creșterile (modificările) procentuale relative calculate de utilizatori


Creșterea procentuală relativă:

1. Diferența absolută. 2. Creșterea relativă. 3. Creșterea procentuală relativă. 4. De ce folosim |v1| pentru valoarea de referință în loc de valoarea lui v1? 5. Exemple


1. Diferența absolută:

 • Diferența dintre două cantități numerice, v2 - v1, se numește diferența absolută.
 • Diferența dintre două numere nu e întotdeauna cea mai bună metodă de a le compara.
 • Diferența de o unitate de la numărul 8 la 9 înseamnă mult mai mult decât aceeași diferență de o unitate de la numărul 9.999.998 până la 9.999.999.
 • În acest caz avem nevoie să luăm în calcul "ordinul de mărime" al cantităților implicate.

2. Creșterea relativă (de la un număr v1 la alt număr v2)

 • Creșterea relativă (de la v1 la v2) =
 • (Diferența absolută de la v1 la v2) / |v1| =
 • (v2 - v1) / |v1|
 • ... unde v1 este valoarea de referință cu care v2 e comparat,
 • ... iar |v1| este valoarea pozitivă a lui v1.
 • Pentru valori v2 mai mari decât valoarea de referință v1 avem de a face cu o creștere relativă.
 • Pentru valori v2 mai mici decât valoarea de referință v1, modificarea relativă e negativă, deci avem de a face cu o scădere relativă.
 • Modificarea (creșterea sau scăderea) relativă nu este definită atunci când valoarea de referință este zero, v1 = 0.
  • 3. Creșterea procentuală relativă

   • Creșterea procentuală relativă este Creșterea relativă exprimată în procente;
   • Creșterea procentuală relativă =
   • Creșterea relativă × 100/100 =
   • (Creșterea relativă × 100)%

   4. De ce folosim |v1| pentru valoarea de referință în loc de valoarea lui v1?

   • Creșterea relativă: (v2 - v1) / |v1|
   • Să vedem ce se întâmplă dacă folosim v1 în loc de |v1| în formula de mai sus:
   • Să presupunem că valoarea inițială, referința, este negativă: v1 = - 2.
   • Alegem un număr aleatoriu pozitiv pentru valoarea finală, să spunem că v2 = 3.
   • (v2 - v1) / v1 =
   • (3 - (- 2)) / - 2 =
   • (3 + 2) / - 2 =
   • 5 / - 2 =
   • - 2,5
   • Deși Diferența absolută este pozitivă: 5, Creșterea relativă este negativă: - 2,5!
   • Folosind |v1| în loc de v1, eroarea este corectată:
   • (v2 - v1) / |v1| =
   • (3 - (- 2)) / |- 2| =
   • (3 + 2) / 2 =
   • 5 / 2 =
   • 2,5

   5. Exemple de calcul ale creșterilor procentuale relative:

   • Creșterea procentuală relativă (de la 2 la 3) = (3 - 2) / |2| = 1/2 = 0,5 = 50%
    Avem de-a face chiar cu o creștere procentuală relativă;
   • Creșterea procentuală relativă (de la 9.999.998; 9.999.999) = (9.999.999 - 9.999.998) / |9.999.998| = 1/9.999.998 = 0,000000001000000002 = 0,0000001000000002% ≈ 0%;
   • Creșterea procentuală relativă (de la 2 la -3) = (-3 - 2) / |2| = -5/2 = -2,5 = -250%; creșterea relativă e negativă, deci avem de-a face cu o scădere procentuală relativă;
   • Creșterea procentuală relativă (de la 9.999.999.998 la -9.999.999.999) = (-9.999.999.999 - 9.999.999.998) / |9.999.999.998| = -19.999.999.997/9.999.999.998 ≈ -2 = -200%
    Avem de a face de fapt cu o scădere procentuală relativă;
   • Creșterea relativă (de la -2 la 3) = (3 - (-2)) / |-2| = (3 + 2) / 2 = 5/2 = 2,5 = 250%
    Avem de-a face cu o creștere procentuală relativă;
   • Creșterea procentuală relativă (de la -9.999.999.998 la 9.999.999.999) = (9.999.999.999 - (-9.999.999.998)) / |- 9.999.999.998| = (9.999.999.999 + 9.999.999.998) / 9.999.999.998 = 19.999.999.997/9.999.999.998 ≈ 2 = 200%
    Avem de-a face cu o creștere procentuală relativă.

   ≫ Calculează Scăderea Procentuală Relativă