Procentaj de 30% (30 procente) din ce număr e egal cu: 12?

30% din ce număr e egal cu 12?
29% din ce număr = 12?
31% din ce număr = 12?

30% × ? = 12

? =


12 : 30% =


12 : (30 : 100) =


(100 × 12) : 30 =


1.200 : 30 =


40;

Răspuns:

30% din 40 = 12
29% din ce număr = 12?
31% din ce număr = 12?
1% din ce număr = 12?

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Verificare:

12 : 40 =


0,3 =


0,3 × 100/100 =


0,3 × 100% =


(0,3 × 100)% =


30%

29% din ce număr = 12?
31% din ce număr = 12?

Calculator: procentaj din ce număr e egal cu valoarea dată?

Ultimele calculate: procentaje din ce numere sunt egale cu valorile date?