Procentaj de 3% (3 procente) din ce număr e egal cu: 15.000?

3% din ce număr e egal cu 15.000?
2% din ce număr = 15.000?
4% din ce număr = 15.000?

3% × ? = 15.000

? =


15.000 : 3% =


15.000 : (3 : 100) =


(100 × 15.000) : 3 =


1.500.000 : 3 =


500.000;

Răspuns:

3% din 500.000 = 15.000
2% din ce număr = 15.000?
4% din ce număr = 15.000?
1% din ce număr = 15.000?

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Verificare:

15.000 : 500.000 =


0,03 =


0,03 × 100/100 =


0,03 × 100% =


(0,03 × 100)% =


3%

2% din ce număr = 15.000?
4% din ce număr = 15.000?

Calculator: procentaj din ce număr e egal cu valoarea dată?

Ultimele calculate: procentaje din ce numere sunt egale cu valorile date?