Procentaj de 25% (25 procente) din ce număr e egal cu: 10?

25% din ce număr e egal cu 10?
24% din ce număr = 10?
26% din ce număr = 10?

25% × ? = 10

? =


10 : 25% =


10 : (25 : 100) =


(100 × 10) : 25 =


1.000 : 25 =


40;

Răspuns:

25% din 40 = 10
24% din ce număr = 10?
26% din ce număr = 10?
1% din ce număr = 10?

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Verificare:

10 : 40 =


0,25 =


0,25 × 100/100 =


0,25 × 100% =


(0,25 × 100)% =


25%

24% din ce număr = 10?
26% din ce număr = 10?

Calculator: procentaj din ce număr e egal cu valoarea dată?

Ultimele calculate: procentaje din ce numere sunt egale cu valorile date?