Procentaj de 20% (20 procente) din ce număr e egal cu: 80?

20% din ce număr e egal cu 80?
19% din ce număr = 80?
21% din ce număr = 80?

20% × ? = 80

? =


80 : 20% =


80 : (20 : 100) =


(100 × 80) : 20 =


8.000 : 20 =


400;

Răspuns:

20% din 400 = 80
19% din ce număr = 80?
21% din ce număr = 80?
1% din ce număr = 80?

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Verificare:

80 : 400 =


0,2 =


0,2 × 100/100 =


0,2 × 100% =


(0,2 × 100)% =


20%

19% din ce număr = 80?
21% din ce număr = 80?

Calculator: procentaj din ce număr e egal cu valoarea dată?

Ultimele calculate: procentaje din ce numere sunt egale cu valorile date?