Procentaj de 0% (0 procente) din ce număr e egal cu: 785?

0% din ce număr e egal cu 785?
- 1% din ce număr = 785?
1% din ce număr = 785?

0% × ? = 785

? =


785 : 0% =


785 : (0 : 100) =


(100 × 785) : 0 =


78.500 : 0 =


nedefinit;

Operație nepermisă: împărțirea la zero!

Răspuns:

Nu există vreun număr n astfel încât să fie îndeplinită condiția: 0% din n = 785;
în schimb, următoarea e întotdeauna adevărată:
0% din n = 0, ∀ n.
- 1% din ce număr = 785?
1% din ce număr = 785?

Simboluri: % procent, : divide, × multiplică, ∀ orice număr;

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Calculator: procentaj din ce număr e egal cu valoarea dată?

Ultimele calculate: procentaje din ce numere sunt egale cu valorile date?